Kích hoạt dự án sân bay Long Thành lúc này là chưa thuận ?

October 21, 2014 // 0 Comments

TP – Ngày 21/10, trao đổi với báo chí, Bộ trưởng GT VT Đinh La Thăng cho biết: Đến năm 2025 chúng ta mới cần sử dụng đến sân bay Long Thành, nhưng công tác chuẩn bị bắt tay từ bây giờ. Tuy nhiên, đưa dự án vào thời điểm này rõ ràng là không có lợi, bởi chúng ta đang bàn đến nợ công.

1 2 3 94